Publications

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1997 | 1996 | 1995 | 1993 | Theses

2016:

Suomala, J., Palokangas, L., Leminen, S., Westerlund, M., Heinonen, J. Numminen, J., 2016. Neuromarketing: Understanding Customers' Subconscious Responses to Marketing. Most Popular Articles: Best of TIM Review, vol. 7.

2015:

Heinonen, J. 2015. Analysing E-Services and Mobile Applications with Companied Conjoint Analysis and fMRI Technique. International Journal of E-Services and Mobile Applications. Full text here.

Hytönen, K., Heinonen, J., Maunula, S., Suomala, J., 2015 Haptic and Visual Descriptive Elements in Preference Formation. Poster presented at Society for Neuroeconomics conference. Miami Sep 25-27.

Maunula, S. 2015. Markkinointitutkimusta neurotutkimuksen keinoin. Teoksessa Chydenius, T. (toim.) 2015. Tradenomit työelämää kehittämässä. Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaa.

Heinonen, J., Airaskorpi, A., Hallikas, J., Kojo, J., Suokas, T., Tuhkanen, T. 2015. Turvallisuuden tunne kauppakeskuksissa monen tekijän summa. Kehittyvä Elintarvike, 1/2015. 48-49.


2014:

Heinonen, J. 2014. Aivot, luovuus ja innovatiivisuus. Kehittyvä Elintarvike 6/2014.

Heinonen, J. 2014, Companied conjoint analysis and fMRI technique. Paper presented at 10th NeuroPsychoEconomics conference. Munich, Germany, May 29-30.

Rajalahti, E., Heinonen, J. & Saranto, K. 2014. Developing Nurse Educators Computer Skills toward Informatics for Health and Social Care. Informahealthcare.com.

Hytönen, K., Nikander, J., Nyberg, H., Halko, M. 2014, Do People Break Even or Learn from Experience? Poster presented at Society for Neuroeconomics conference. Miami Sep 26-28.

Suomala, J. 2014, Kimaltavat Aivot. CreateSpace: New York. Link.

Suomala, J., Suomala, V., 2014. Modified Reinforcement Learning Infrastructure. In R. Zheng (Ed.) Proceedings of the 2nd International Conference on Applied Social Science Research at Shanghai, 11-12 July 2014. Atlantis Press, pp.95-97 (ISBN (on-line): 978-94-62520-24-0). Key-note lecture. Full text here.

Santonen, T., Kaivo-Oja, J., Suomala, J. 2014. The Next Steps in Developing the Triple Helix Model: A brief introduction to National Open Innovation System (NOIS) Paradigm. Full text here.


2013:

Suomala, J. 2013. Aivotutkimus lisäarvona ihmisen käyttäytymisen ymmärtämisessä. Teoksessa Työ Arvonsa Ansaitsee (toim. Päivi Atjonen), juhlakirja 113-vuotisen kajaanilaisen opettajankoulutuksen kunniaksi, sivut 252 – 264. Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta: Oulu. (Painanut Suomen yliopistopaino Oy, Tampere). ISBN 978-952-62-0100-9.

Heinonen, J., Suomala, J., Hlushchuk, Y., Antell, H., Taatila, V. & Numminen, J. 2013. Creativity in the Brain. Neuroeconomics 2013 Lausanne.

Guilland, A., Hartikainen, A., Heinonen, J. & Harmoinen, P. 2013. Group Assignments require specific assessment tools. Proceedings of ICER2013 Conference 18th-20th November 2013, Spain: Seville. IATED Publications, Spain, Valencia.

Leminen, S., Westerlund, M., Heinonen, J. & Suomala, J. 2013 Neuromarketing as a tool to understand customers’ valuation processes. Third Nordic Conference on service Design and Service Innovation 2013.

Heinonen, J., Keinänen, A. & Paasonen, J. 2013. Turvallisuustutkimuksen tekeminen. Tietosanoma Oy.


2012:

Heinonen, J. & Suomala, J. 2012. Neuromarketing research Reveals customer wishes and expectations. Kehittäjä – Prime Mover. 1/2012, 38-39.

Suomala, J. Palokangas, L., Leminen, S., Westerlund, M., Heinonen, J. & Numminen, J. 2012. Neuromarketing: Understanding Customers’ Subconscious Responses to Marketing. Technology Innovation Management Review December 2012. 12-21. Full text here.


2011:

Suomala, J., Heinonen, J., Palokangas, L., Numminen, J. 2011. Activation in human OMPFC. Annual conference of Society for Neuroeconomics 30.09-2.10. Full text here.

Heinonen, J. & Suomala, J. 2011. Neuromarkkinointi, uusi tapa tutkia asiakkaan toiveita ja odotuksia. Kehittyvä elintarvike. 6/2011, 48-49.

Suomala, J., Heinonen, J., Numminen, J. 2011. Value signals in the human OMPFC network distinguish maximizers from satisfiers during goal decision-making. Full text here.

Suomala, J. 2011. Vieraskynä-article. Helsingin Sanomat 10.08.2011. Full text here.

Palokangas, L., Numminen, J., Heinonen, J., & Suomala, J. 2011. Virtual Customer Journey Evokes Brain's Buying Circuits.
Full text here.


2010:

Heinonen, J., Suomala, J., Palokangas, L., & Numminen, J. 2010. The neural basis of wage valuation in economic search under uncertainty. Neuroeconomics 2010: Decision Making and the Brain. 8th Annual Meeting Evanston, Illinois, USA. 2010

Heinonen, J., Airaskorpi, A., Hallikas, J., Kojo, J., Suokas, T. & Tuhkanen, T. 2010. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat tekijät ja kauppakeskuksen kilpailukyky. Kaupallisten keskusten turvallisuus ja kilpailukyky. Järvinen, R. & Heinonen, J. (toim.). Aalto University. Sarja B-119. Helsinki: Aalto-Print. 37-62.


2009:

Suomala, J., Leppihalme, V., Heinonen, J. & Numminen, J. 2009. Expectation of Wage Offer Inherits the Properties of Prospect Theory Value Function: Behavioral Evidence from fMRI Study. Poster presented at Neuroeconomics conference, Evanston, USA, 2009.

Suomala, J. & Taatila, V. 2009. Luovia mielikuvia tuottavat aivot innovaatioprosessin käynnistäjänä. Teoksessa V. Taatila (toim.) Innovaatioiden lähteillä, sivut 29 – 44. Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A 68.Edita Prisma Oy, Helsinki.

Suomala, J. & Taatila, V. 2009. The Brain and Leadership in the Creative Company. In O. Kallioinen (Ed.) Learning by Developing – New Ways to Learn (pp. 242 - 252). Proceedings of the third International LbD conference. Espoo, Finland, 12 - 13 February 2009. Laurea Publications D7. http://markkinointi.laurea.fi/julkaisut/d/d07.pdf


2008:

Mäntyneva, M., Heinonen, J. & Wrange, K. 2008. Markkinointitutkimus. Helsinki: WSOY. Oppimateriaalit Oy.


2006:

Kiili, K., Suomala J. 2006. Analoginen ajattelu ja opetus. Full text here.

Heinonen, J., Juote, A., Schildt, T. & Veikkolainen, A. (Exit –projektiryhmä) 2006. Partio – toiveiden herättäjä ja pettymysten tuottaja. Kooste vuonna 2005 toteutetuista järjestökuva- ja eroamisen syyt tutkimuksista. Kotka: Kotkaset, Oy Kotkan Kirjapaino Ab.

Heinonen, J. 2006. Suomalaisten tiede- ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ohjaajien silmin. Doctoral thesis. Acta Universitatis Tamperensis 1175. University of Tampere. Tampere: Tampereen Yliopistopaino, Juvenes Print.


2003:

Suomala, J. 2003. Tutkimus- ja Kehittamisprojektit Opiskelijoiden Oppimisymparistoina. Full text here.


2002:

Suomala, J. How do pupils solve programming problems in complex computerized learning environment. Full text here.

Alajaaski, J., Suomala, J. 2002. Pupils' Problem-Solving Processes in a Complex Computerized Learning Environment. Journal of Education Computing Research edited by Dr. Robert H. Seidman Volume 26, Number 2.
Full text here.


2001:

Isomaki, H., Kari, J., Marttunen, M., Pirhonen, A., Suomala, J. 2001. Constructing Human Centred Practices For The Use And Development Of Information Systems. Full text here.

Suomala, J. 2001. Kasvatus ja Varhaisvuosien Ajattelun Kehittyminen. Full text here.


2000:

Suomala, J. 2000. Uusmediat ja ajattelun kehittäminen varhaiskasvatuksessa. Full text here.


1999:

Suomala, J. 1999. LEGO/Logo - ajatuksen ja toiminnan avulla informaation hallintaan. Full text here.

Heinonen, J. 1999. Lopputöiden erot opistossa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Professional Development (PD) work. University of Tampere.

Alajaaski, J., Alamäki, A., Suomala, J. 1999. The Characteristics of High Quality Programming and High Quality Software in Students’ LEGO/Logo Programming. Full text here.


1997:

Heinonen J. 1997. Gap analysis in pubs between customers and workers. Licentiate work. University of Helsinki. Department of Economics/Marketing.


1996:

Chen, P., Fayol, M., Kim, C. C., Miura, I. T., Okamoto, Y., Steere, M., Suomala, J., Vlahovich-Stetic, V. 1996. Beyond computing: Cross national comparisons of arithmetic problem solving performance--Croatia, Finland, Japan, Korea, Sweden and the United States. Full text here.

Curtis, R., Miura, I. T., Okamoto, Y., Suomala, J. 1996. Developmental Differences in Childrens Cognitive Representation of Number and Their Understanding of Place Value: A Cross National Comparison. Full text here.


1995:

Suomala, J. 1995. Spontaani Oppiminen Lego/Logo-Oppimisymparistossa. Full text here.


1993:

Suomala, J. 1993. Natural Learning in a Lego-Logo Learning Environment. Full text here.

Theses:

Nguyen, T. 2015. Customer interest in greeting cards. Bachelor thesis of Degree Programme in Business Management. Laurea University of Applied Sciences. (Thesis) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505117409

Zvonarevic, Z. 2015. Integrating the sense of touch into apartment marketing strategy. Bachelor thesis of Degree Programme in Business Management. Laurea University of Applied Sciences. (Thesis) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505066308

Pekkala, J. 2015. Valintoja tunteella: Helsingin Sanomien silmälasimainonta neuromarkkinoinnin näkökulmasta. Bachelor thesis of Degree Programme in Business Management. Laurea University of Applied Sciences. (Thesis) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015061513398

Rantalainen, L & Gurung, B. 2014. A critical comparison between the marketing and propaganda methods developed by Edward Bernays and modern neuromarketing methods. Bachelor thesis of Degree Programme in Business Management. Laurea University of Applied Sciences. (Thesis) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405239643

Ojala, O. 2014. Domain Specific Innovativeness -profilointitutkimus aivokuvantamista varten - Case Valio. Bachelor thesis of Degree Programme in Business Management. Laurea University of Applied Sciences. (Thesis) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405055791

Lopez, C. 2014. Exploring the influence of cultural aspects in country performance with game theory: the case of Finland and Portugal. Master thesis in Management. ISCTE Business School, Lisbon. (Thesis) https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/8914

Karlsson, M. & Kuokkanen, J. 2014. Mainonnan spontaani ja autettu muistaminen Case study: Sanoma Magazines / Me Naiset. Bachelor thesis of Degree Programme in Business Management. Laurea University of Applied Sciences. (Thesis) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014060912226

Hofmann, H. 2014. Marketing Concept for a New Milk Drink Based on the Evaluation of Consumers’ Preferences. Master thesis of International Marketing Management. Berlin School of Economics and Law. (Thesis) https://opus4.kobv.de/opus4-hwr/frontdoor/index/index/docId/485

Heino, I. 2014. Musiikin vaikutus kognitiivisten takertumien purkamisessa. Bachelor thesis of Degree Programme in Business Management. Laurea University of Applied Sciences. (Thesis) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201402182408

Lahdenperä, L. & Rannikko, A. 2012. Korkeakouluopiskelijoiden ruokavalintoja ja –tottumuksia. Bachelor thesis of Degree Programme in Service Management. Laurea University of Applied Sciences. (Thesis) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205259995

Toivanen, T. 2012. Luovuuden lisääminen palkitsemalla. Bachelor thesis of Degree Programme in Business Management. Laurea University of Applied Sciences. (Thesis) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012060111154

Leppihalme, V. 2012. Monialaosaajana fMRI-aivotutkimusprojektissa. Bachelor thesis of Degree Programme in Business Information Technology. Laurea University of Applied Sciences. (Thesis) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205066483

Maunula, S. 2012. Neuromarkkinoinnin mahdollisuudet Suomessa. Bachelor thesis of Degree Programme in Business Management. Laurea University of Applied Sciences. (Thesis) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2012052710091

Vuorenpää, T. 2011. Opiskelijoiden ruokavalintojen sosiaalinen merkitys. Bachelor thesis of Degree Programme in Service Management. Laurea University of Applied Sciences. (Thesis) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011113016430

Palokangas, L. 2010. Measuring the Willingness To Purchase using methods of neuromarketing. Full text here.