Neuroeconomics
Neuroeconomics - Projektit

Tutkimus- ja kehitysprojektit

SIDlab Neuroeconomics laboratorio tuottaa korkealuokkaista tieteellistä tutkimusta, joiden tuloksia jalostetaan edelleen käytännön ratkaisuiksi. Tutkimusalueisiin kuuluu: ihmisen päätöksenteko ja valinta erilaisissa konteksteissa. Tutkimusmetodit vaihtelevat haastatteluista kontrolloituihin kokeisiin. Lisäksi käytämme toiminnallista magneettikuvausta (fMRI) tutkiakseemme ihmisen päätöksen teon hermostollista perustaa.

1. Subjektiivinen tavoite referenssinä

Projektissa tutkitaan subjektiivisen tavoitteen roolia päätöksen ja valinnan teossa käyttäytymisen ja neurofysiologian tasolla.

2. Ruokavalintaprojekti

Projektin tarkoituksena on selvittää ihmisen käyttäytymistä ja neurofysiologisia tekijöitä terveellisen ruoan valinnassa ja ruokatottumuksissa. Projekti perustuu aikaisempiin tutkimustuloksiin ja uutta käyttäytymispohjaista ohjelmaa kehitetään ihmisille, jotka haluavat parantaa ruokatottumuksiaan.

3. Huijaamisen käyttäytyminen ja hermostollinen periaate

Projektin tarkoituksena on kartoittaa huijaamisen tekijät neurofysiologisella ja käyttäytymisen tasolla.

4. Neuromarkkinointiprojektit

Esimerkiksi myyntipistemarkkinoinnin vaikutus ostopäätökseen konsultoivan myynnin aikana (Virtual Customer Journey). Ladattavat materiaalit:

- Neuromarkkinoinnin yleisesite PDF

- Virtual Customer Journey -konseptiesite PDF

- Brand and Product Experience -konseptiesite PDF

- Research and Development -konseptiesite PDF

- PowerPoint-esitys koskien ajalle 2012 - 2015 mahdollisesti sijoittuvaa hanketta PDF

5. Avoimet projektit

Esimerkiksi opiskelijoiden omat projektit. Näissä projekteissa opiskelijat opiskelevat ja kehittävät omia teemojaan/aiheitaan Neuroeconomics laboratoriossa.