Neuroeconomics
Neuroeconomics - Julkaisut

Julkaisut

Lista Jyrki Suomalan julkaisuista (MS Word dokumentti)

2011

Suomala, J. Tutkijat haluavat keskittyä tieteen tekemiseen. Vieraskynä artikkeli Helsingin Sanomissa 10.08.2011. PDF.

Suomala, J., Heinonen, J., Palokangas, L. & Numminen, J. 2011. Value signals in the human OMPFC network distinguish maximizers from satisfiers during goal decision-making. Paper presented at Annual conference of Society for Neuroeconomics, Evanston, USA, 30. September - 2. October. Abstract. Presentation.

Palokangas, L., Numminen, J., Heinonen, J. & Suomala, J. Virtual customer journey evokes brain's buying circuits. Paper presented at NeuroPsychoEconomic conference 2011 at Munich. Tiivistelmä. Esitys. PDF

Suomala, J., Heinonen, J. & Numminen, J. Value signals in the human OMPFC network distinguish maximizers from satisfiers during goal decision-making. Poster presented at New York Academy of Sciences - Critical Contributions of the Orbitofrontal Cortex to Behavior meeting 2011 , 24. PDF

2010

Palokangas, L. Measuring the Willingness To Purchase using methods of neuromarketing. Thesis, Laurea University of Applied Sciences, 2010. PDF

2009

Suomala, J., Leppihalme, V., Heinonen, J. & Numminen, J. Expectation of Wage Offer Inherits the Properties of Prospect Theory Value Function: Behavioral Evidence from fMRI Study. Poster presented at Neuroeconomics conference, Evanston, USA, 2009. PDF

Suomala, J. & Taatila, V. The Brain and Leadership in the Creative Company. In O. Kallioinen (Ed.) Learning by Developing - New Ways to Learn, 242-252, Laurea Publications D7, Proceedings of the third International LbD conference, Espoo, Finland, 12-13 February, 2009. PDF

Suomala, J. & Taatila, V. Luovia mielikuvia tuottavat aivot innovaatioprosessin käynnistäjänä. Teoksessa V. Taatila (toim.) Innovaatioiden lähteillä, 29-44. Laurea ammattikorkeakoulun julkaisusarja A 68, Edita Prisma Oy, Helsinki, 2009. PDF

2008

Suomala, J. Emulations, Creativity, and the Brain. Poster presented at Neuroeconomics 2008 conference, Park City, UT, USA, 2008. PDF

Suomala, J., Kivikangas, M. & Numminen, J. Neural predictors of healthy and unhealthy food choice. Poster presented at Neuroeconomics conference, Park City, UT, USA, 2008. PDF

2007

Suomala, J., Kivikangas, M. & Santonen, T. Self-Relevance Goal as Reference Point: Neuroeconomics stydy by fMRI. Poster presented at Neuroeconomics conference, Hull, MA, USA, 2007. PDF

2006

Suomala, J. & Kiili, K. Analoginen ajattelu ja opetus. Psykologia, 41, 3:185-195, 2006. PDF

2003

Suomala, J. Tutkimus- ja kehittämisprojektit opiskelijoiden oppimisympäristöinä. Ammattikorkeakoulupedagogiikka, 95-108, 2003. PDF

2002

Suomala, J. & Alajääski, J. Pupils' Problem-Solving Processes in a Complex Computerized Learning Environment. Journal of Educational Computing Research, 26, 2:155-176, 2002. PDF

2001

Marttunen, M., Isomäki, H., Kari, J., Pirhonen, A. & Suomala, J. Constructing Human-Centred Practices for the Use and Development of Information Systems. In Search for A Human-Centred Information Society, Edited by: Pantzar, E., Savolainen, R. & Tynjälä, P., 81-97, 2001. PDF

Suomala, J. Kasvatus ja varhaisvuosien ajattelun kehittyminen. Opettaja oppimassa. Tutkimustietoa opettajuudesta, oppimisesta ja opetuksesta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B: 69, 51-72, 2001. PDF

Suomala, J. How Do Pupils Solve Programming Problems in a Complex Computerized Learning Environment? Human-Centred Technology and Learning, 101-130, 2001. PDF

2000

Suomala, J. Uusmediat ja ajattelun kehittäminen varhaiskasvatuksessa. Teoksessa J. Sjöberg (toim.), Kasvatus tulevaisuuteen, Kongressijulkaisu Vaasassa 25.-26.11.1999 pidetyiltä Kasvatustieteen päiviltä, Abo Akademi, Raporter fran pedagogiska fakulteten vid Abo Akademi, 266-253, 2000. PDF

1999

Suomala, J., Alajääski, J. & Alamäki, A. The Characteristics of High Quality Programming And High Quality Software in Students' Lego/Logo Programming. Proceedings of The Seventh European Logo Conference: Eurologo'99, Extending Educational Horizons in the Spirit of Logo: a 20th Century Epilog, 344-349, 1999. PDF

Suomala, J. LEGO/Logo - ajatuksen ja toiminnan avulla informaation hallintaan. Teoksessa E. Pantzar (toim.), Tiedosta tutkittua, raportti Tiedon tutkimusohjelman I tutkijaseminaarista, Suomen Akatemian Tiedon tutkimusohjelman raportteja 3, Tampereen yliopisto, Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus, 167 - 171, 1999. PDF

1996

Miura, I.T., Okamoto, Y., Kim, C.C., Fayol, M., Steere, M., Vlahovic-Stetic, V., Suomala, J. & Chen, P. Beyond Computing: Cross-national Comparisons of Arithmetic Problem Solving Performance - Croatia, Finland, France, Japan, Korea, Sweden and the United States. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New York, NY, April 8-12, 1996. PDF

Okamoto, Y., Miura I.T., Suomala, J. & Curtis, R. Developmental Differences in Children's Cognitive Representation of Number and Their Understanding of Place Value: A Cross-national Comparison. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New York, NY, April 8-12, 1996. PDF

1995

Suomala, J. Spontaani oppiminen Lego/Logo-oppimisympäristössä. Rajanylityksiä: monipuolistuva kasvatustutkimus tieteiden kentässä, Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja, 409-423, 1995. PDF

1993

Suomala, J. Natural Learning in Lego-Logo Learning Environment Proceedings of the Fourth European Logo Conference: Eurologo'93, Logo-like Learning Environments: Reflection & Prospects, 69-74, 1993. PDF