Neuroeconomics
Neuroeconomics - Ajankohtaista

Ajankohtaista

Neuromarkkinoinnin asiantuntija, Ph.D. Jose Paolo Santos kävi Laureassa 17.-18.4.2012.

Hän piti kaksi luentoa opiskelijoiille ja henkilökunnalle.

Neuromarkkinointi yksi: Consumer-brand relationships from neuroscience point of view. Esitys.

Neuromarkkinointi kaksi: How to scan brains in order to undersand consumer behaviour. Esitys.

Jyrki Suomala Open Cafe:n luennoitsijana 28.4.2010

Jyrki Suomala osallistui Laurea SID:n Open Cafe:n pilottijaksoon pitämällä online-luennon aiheesta "The promise on neuroeconomics" keskiviikkona 28.4.2010.

Luennon voit katsoa tästä.

"Open Cafe on uusi ja innovatiivinen tapa luennoida ihmisille ympäri maailman. Se on sarja lyhyitä Internetin kautta esitettäviä luentoja, jotka järjestetään Adobe Connect -nimisessä verkkokokousympäristössä."

Teemu Hakkarainen
Tutkimusharjoittelija
SIDLab Business

TIEDOTE 27.04.2010

Taitavan myyjän tekemä tarjous vähentää kuluttajan koettua riskiä, paljastaa Laurea-ammattikorkeakoulussa tehty aivotutkimusTutkimuksessa selvitettiin myyntipistemarkkinoinnin vaikutusta ostopäätökseen neurotieteen keinoin. Myyntipistemarkkinointi muodostuu 5 vaiheesta, joista ratkaisevin on myyjän tekemä tarjous. Jotta kuluttaja ei kokisi tarjouksen hyväksymistä riskinä, tarjouksen pitää mahdollisimman hyvin vastata asiakkaan tarpeisiin.

Tutkimuksen toteutti Nokialla markkinointipäällikkönä toimiva Laurean aikuisopiskelija Lauri Palokangas. Hän rakensi kokeen, jossa 16 henkilöä - yksi kerrallaan - osallistui ostotapahtumaan videoiden ja kuvien avulla. Kokeen aikana osallistujien aivoja kuvattiin toiminnallisella magneettikuvauslaitteella Aalto-yliopiston aivotutkimuskeskuksessa.

Palokangas pystyi osoittamaan, että tarjouksen hetkellä aivojen alin otsalohkopoimu (Inferior Frontal Gyrus) aktivoitui. Vaikka koehenkilöt osoittavatkin voimakkaampaa ostohalukkuutta behavioraalisella tasolla ainoastaan tarjouksen hetkellä, aivomittauksen aktiivisuus IFG:n alueella säilyi myyntitapahtuman loppuun saakka.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että myyjän panostus asiakkaan tarpeiden huomioimiseen ja sopivan ratkaisun tunnistamiseen saattaa saada asiakkaan kokemaan tarjoukseen liittyvän riskin alhaisempana. Tämä alhaisempi riskin kokemus näyttää tulosten perusteella säilyvän myyntitapahtuman loppuun saakka. Neuromarkkinointitutkimuksen tulokset osoittavat myös, että koehenkilöiden huomio markkinointimateriaalien tekstiosuuksiin laski konsultoivan myyntiprosessin myöhemmissä vaiheissa. Tulosten avulla voidaan siten suositella, että markkinointimateriaalien tulisi myyntiprosessin myöhempiä vaiheita tukeakseen sisältää tekstiosuuksia enemmän kuvitusta.

Lauri Palokangas uskoo, että neuromarkkinointi on tulevaisuudessa arkipäivää ja hän pitää erinomaisena asiana sitä, että Laureassa on ollut mahdollisuus tutustua tähän lupaavaan tulevaisuuden menetelmään. Hänen projektinsa on tiettävästi ensimmäinen toiminnallisella magneettikuvauksella toteutettu neuromarkkinointitutkimus Suomessa. Tutkimus on myös malliesimerkki siitä, miten ammattikorkeakoulun innovaatioympäristössä voidaan soveltaa huippututkimuksen menetelmiä reaalimaailman ongelmien ratkaisemiseen.

Neurotieteen menetelmät ovat kehittyneet niin, että lähes jokaisella tieteenalalla voidaan soveltaa neurotieteen menetelmiä kohtuullisen helposti. Tällainen tutkimus ei kuitenkaan ole mahdollista ilman neurotieteen syvällistä asiantuntemusta ja siksi tutkimusryhmään kuuluu myös neurotieteilijä ja lääketieteellinen asiantuntija. Lisäksi tutkimusryhmä on verkottoitunut alan asiantuntijoiden kanssa sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Tutkimuksen ohjaajana toimi yliopettaja Jyrki Suomala Laurea-ammattikorkeakoulun Neuroeconomics laboratoriosta.

Tiedustelut:
Lauri Palokangas lauri.palokangas (at) laurea.fi. 050-4864918
Jyrki Suomala jyrki.suomala (at) laurea.fi. 046-8567484

Englanninkielisen työn voi ladata allaolevasta linkistä:
Palokangas, L. 2010. Measuring the Willingness To Purchase using methods of neuromarketing. Thesis. Laurea University of Applied Sciences.